Domů / Blog / Pohoda – import zakázky z Runis.eu

Pohoda – import zakázky z Runis.eu

Pohoda – jak na import zakázky z Runis.eu?

Runis umožňuje export zakázky/příkazu k přepravě ve formátu pro účetní systém Pohoda / Pohoda SQL / Pohoda E1.

U zakázky, kterou budete exportovat do účetního systému, klikněte na ikonu Faktura XML – na obrázku označena červenou šipkou.

Runis - seznam příkazů pro export do Pohoda

Následně se Vám stáhne XML soubor připravenou fakturou.

Spusťte účetní program Pohoda.

V menu programu vyberte Soubor – Datová komunikace – XML import/export.Spuštění importu XML z Runis.eu

Vyberte vstupní soubor nebo cestu pro import – soubory z internetového prohlížeče se obvykle ukládají do adresáře uživatele – Stažené soubory

Pohoda - výběr souboru pro import XML  z Runis.eu

Vyberete co se má stát se souborem XML po importu.

Xml import - zpracování souboru z Runis.eu v Pohodě

Spustíte vlastní import. Po importu si prohlídněte výsledky – mělo by to být bez chyb a dáte Dokončit.Pohoda - výsledek zpracováni importu z Runis.eu

 

Otevře se XML log, kde se zobrazí výsledek importu.XML log po importu z Runis.eu

V seznamu vystavených faktur si můžete zobrazit a vytisknout importovanou fakturu.

Faktura importovaná z Runis.eu do Pohody

 

Top